จังหวัดอุดรธานี-แม่น้ำการสู้รบ-สายน้ำปาว-แม่น้ำ | www.dealgood.info 

ประกาศอัพเดท

จังหวัดอุดรธานี-แม่น้ำการสู้รบ-สายน้ำปาว-แม่น้ำ

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:16:37 น. เข้าชม 294 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคสุริยาออกทแยงนอกเหนือและเป็นหายปฏิบัติการกลุ่มจ.ภาคสุริยาออกเบี่ยงทิศเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย เหม็นยางอุดรและเป็นหมดไปกลางภูมิประเทศลุ่มน้ำโขง เดิมพท.ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับมณฑลเวียงจันทน์ พระราชอาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองเด่นของหัวเมืองฝ่ายทิศเหนือทำนองเป็นทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวภาราฝ่ายเหนือ คือ ภารากุมภวาปี เมืองหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพฯ 564 กิโล มีอาณาจักรราว 11,730 เรือนจำกม. (คาดคะเน 7,331,438.75 ไร่) วรรณะที่ 4 ของภาคดวงตะวันออกทแยงทิศอุดร และยังมีที่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเอ็ด 1ของเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมบริบูรณ์ จังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีขอบเขตดูแลกว้างไกลใหญ่ที่สุดในมณฑล ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นสูญสิ้นกลางการคมนาคมทั้งภูมิอากาศและทางถนนของภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงทิศอุดร เป็นแกนกลางกลางคณะงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งโดดๆของภาคอาทิตย์ออกเฉลียงทิศอุดรและเขตลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์ซ่อมสุมและประเพณีนิยมภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางพงศาวดารและโบราณคดีพบว่า มณฑลเขตที่เป็นจังหวัดจังหวัดอุดรธานีในสมัยนี้ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมานพมาตั้งแต่สมัยก่อนเหตุการณ์ในอดีตเดา 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพจดสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นแบบดีจนเป็นที่สารภาพเหม็นยางอุดรยอมรับในแวดวงเล่าเรียนเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยาระหว่างมณฑลว่า ประชาคมที่เป็นถิ่นที่อยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่ธานีจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความพัฒนาในลำดับชั้นสูง และอาจกระจายเสียงความโตขึ้นนี้ไปสู่แว่นแคว้นจีนก็อาจเป็นได้ โดยเท่านั้นอย่างยิ่งเครื่องลายครามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดคะเนว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว ทำเลที่ตั้งที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่อาศัยของมานพสืบต่อมาอีกจนตราบเท่าที่สมัยตำนานของเมืองไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพจดปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังมณฑลทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่มีขึ้นหลักฐานชื่ออุดรธานีมีขึ้นในเรื่องเก่าแก่แต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร เขตที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีปรากฏในเหตุการณ์ในอดีตจนถึงราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงวิธานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นเมื่อกระบวนไทยมาถึงนครหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรเมืองหน้าด่านของนครเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชามหาราชเจ็บไข้ด้วยไข้โรคฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่นครหนองบัวลำภูนี่แหละสันนิษฐานว่าเคยเป็นภาราที่มีความเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานพลัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จ.อุดรธานีได้เกี่ยวข้องกับการศึกสงคราม พูดคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) หมู่เจ้าอนุพงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่ประเทศหนองบัวลำภู และได้ขับเคี่ยวกับกระบวนไทยและชาวเมืองเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป จนกระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพลุกขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวเนื่องมาจากพวกฮ่อซึ่งพยู่ห์ไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้เป็นการชั่วคราว พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาท 1เหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายเอาใหญ่เสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายสายน้ำโขง และมีทีท่าจะดุเดือด เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระหม่อม ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม เป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายเหนือ ไปทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ เพียงแต่บังเกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นอยู่กับภาราจังหวัดหนองคายขึ้นการดูแลกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เกี่ยวข้องจากชาวต่างชาติเศลอยากลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม เรียกว่า "กรณีวิวาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความรอบรู้ญาณของบาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อสงวนประเทศไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายลำน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่าง 2 มณฑล มีข้อจำกัดห้ามรัฐสยามตั้งกองทหารและป้อมเครื่องกั้นอยู่ในอาภา 25 กิโลเมตรของฝั่งลำน้ำโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรนิจสินอยู่ที่มณฑลหนองคาย อันเป็นพาราแกนกลางกลางของหัวภาราหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นชัดศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่จบราชการ จำต้องอพยพขับย้ายลึกเข้ามายันหมู่บ้านแห่งเอ็ด 1ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งธานีอุดรธานีปัจจุบันนี้) ***งจากฝั่งสายน้ำโขงกว่า 50 กิโล ครั้นเมื่อทรงดูเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิเหมาะสม เพราะว่ามีถิ่นน้ำดี เช่น หนองนาเกลือสมุทร (หนองเข้าใจประจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นตระหนักศิลปาคมทรงสั่งการให้ตั้งหมดไปมณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าพาราจังหวัดอุดรธานีได้อุบัติขึ้นโดยนึกไม่ถึงเพราะเหตุผลทางด้านความแน่นแฟ้นและการประเทศระหว่างประเทศ อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต แบบไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาปรากฏในชื่อประเทศขณะราวปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งนครอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพธิ์ เนติต้นโพธิ์") บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราโชงการให้จัดตั้งนครจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นแกนกลางกลางของมณฑลอุดร กว้างขวาง เมือง อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร จังหวัดนครพนม มุกดาหารในสมัยนั้น หลังการผันการคุ้มครองจากรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นแนวทางระบบประชาธิปไตย ครั้นเมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปรับปรุงเขบ็จขบวนการเหม็นยางอุดรดำเนินงานราชการอาณาจักร ล้มเลิกการคุ้มครองในระบบมณฑลในส่วนเขตยังคงมากเกินแต่เมืองและอ.แค่นั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือเพียงบุรี "จังหวัดอุดรธานี" อย่างเดียว ดั่งไรก็ตามอุดรธานียังคงมีคณะงานร.ด้านการคุ้มครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงโครงงานของแกนกลางกลางการบริหารในทำเลที่ตั้งอิสานตอนบน เช่น สำนักบริหารการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ภูธรเขต 4 เป็นต้น ถิ่นท่องเดินทางทางเทพนิรมิต[แก้] สวนสาธารณะหนองเข้าใจ สวนส่วนรวมหนองแจ่มแจ้ง อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาพิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3บุรีข้างในวนอุทยานคีรีสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี คันนาห้วยหลวง อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานวิชาประวัติศาสตร์ภูบาท,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(คณะป้องกันสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,หนองน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูบาทาบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ซอกเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บถ้อยคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มปกป้องสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่ควง,รอยรอยเท้าผาแดง,ลานหินแตก-หลุมเงิน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ แหล่งท่องท่องเที่ยวทางตำนานและโบราณคดีวิทยา[แก้] แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักพาราเมืองอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อ.บ้านผือ วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักเมืองจ.อุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อ.พารา วัดมัชฌิมาวาส อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษา ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อ.ประเทศ วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษยานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันการ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร อู่เรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อ.เมืองอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวขาว(วัดภูพระบาท)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่ง ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาผดุง ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สานุศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ อู่ท่องเดินทางศิลปพิธีกรรมแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานสักการะกรมหลวงตระหนัก อ.เมือง ณ ละแวกอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานบูชาเสาหลักภารา มกราคม ของทุกปี งานสังเวยบูชาศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานนมัสการรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดมณฑลวัดพระพุทธเจ้าบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ พระจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนของกิน สงกรานต์มณฑลอุดรธานี อ.ประเทศอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี เขตสวนส่วนรวมหนองเข้าใจ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานจารีตบุญพลุล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ จันทร์ 6 งานบุญบั้งไฟกือ(ดอกไม้เพลิง10ล้าน)ชื่องาน ดูศิลปถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้ไฟใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดละแวกสวนส่วนกลางหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทเรื่องเก่าแก่ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานภาระบริหารอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานจารีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวสันต์ของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษ์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดอุดรธานี อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักประเทศอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานประเพณีบุญไฟพะเนียงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร อู่จัดจำหน่ายผ้าพื้นประเทศ บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีประเทศ งานกาชาด ธานีจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมการท่องสัญจรกับธานีใกล้คู่เคียง[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ำไอราพต-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งคู้ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนประวัติศาสตร์ภูตีน-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดตำรา-แก่งงอตัว-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานสันถวไมตรี-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ฝายอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อรังสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระนิเวศน์ภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้รื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-คันดินน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ทำนบลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-ฝายลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนทั่วไป/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนทั่วไปหนองเข้าใจศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งประเทศอุดรธานี เดิมเอื้อนว่า หนองนาเกลือแกง ตั้งอยู่ทางทิศพระอาทิตย์ตกของตัว ภาราเหตุด้วยเป็นเกียรติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งพาราอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลมณฑลจังหวัดอุดรธานีได้ทำการปฏิรูปหนองกระจ่างขึ้นใหม่ เหตุด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว สัมพันธ์ในวโรกาสทรงพัฒนาพระชนมวรุณครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้บุษบาปขั้นหลายชนิดเป็นระเบียบมาก ทำตะพานเกี่ยวระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีราษฎรไปพักผ่อนและออกศักดากายเป็นโควตามาก ทางด้านทิศดวงตะวันตกเลี่ยงเหนือจะมีพระตำหนักหนองชัดซึ่งเคยเป็นที่ประทับของบาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนสาธารณะหนองสิม เป็นสวนธารณะในย่านชุมชนที่จะให้บริการแก่ประชาชนเพราะด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกศักดากาย พักผ่อน ซึ้งในได้มีการจัดตำแหน่งที่ตั้งเหตุด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนหลวงหนองบัว เป็นสวนหลวงเหตุด้วยใช้ออกกำลังกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ราษฎรในพท.ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะสระบัวตั้วอยู่ภายในเขตอำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี ในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกไม้ต้นตกแต่งไว้ทำนองสวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์์เป็นนิตย์ธานีจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า ธานีจังหวัดอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วสันต์กัณฑ์มหาราชินี ภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงเหนือ สวน[แก้] อุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งสิงขรและป่าไม้ที่อุดมปราศจากข้อเสีย เป็น1ใน5ธานี(จังหวัดนครราชสีมา-ลำน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-สายน้ำชี-สายธารพรหม-ลำน้ำเชิญ,เลย-แควเลย-แควพอง-แม่น้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-ห้วงน้ำสงคราม-แควปาว-ลำธารห้วยหลวง,สกลนคร-ห้วงน้ำการศึก-ลำน้ำพุง-สายธารก่ำ) ที่เป็นแหล่งยอดน้ำลำธารที่สำคัญของภาคตะวันออกเบี่ยงนอกเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าคนป่าที่สำคัญทั้งนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อำเภอนายูง บุรีอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำแผนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติคนป่าและชนิดพืชจัดเตรียมข่าวสารเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ ธานีอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู มีคณะรักษาอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว บุรีจังหวัดสกลนคร มีคณะปกป้องสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอจังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานคีรีสวนกวาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูบาทาบัวบก ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลพาราพาน อำเภอบ้านผือ ธานีอุดรธธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.มณฑล จ.จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี บุรีอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าลำปาว ที่ทำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่เขตแหลมโนนลอยเมฆ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์(ครอบคลุมตำแหน่งที่ตั้งอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์และภูมิประเทศอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ บุรีอุดรธานี) ที่ท่องเดินทางล่องแพที่ยิ่งใหญ่[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องตะลอนดวงจันทร์เดือนมิถุนายน-ก.ค.ทุกปีเพื่อปฏิสังขรณ์ระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพคันดินลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพทำนบห้วยหลวง อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่สำคัญทางตำนาน/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนวิชาประวัติศาสตร์ภูบาท ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูพระบาทอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถานนครอุดรธานี อ.พารา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่แจ่มแจ้ง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ดวงจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.นครจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชนรวมพลวิวรรธน์ราม อำเภอประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสรวงสวรรค์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีงามสถูป อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญแข กมโล วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน ถิ่นศึกษาและท่องตะลอนเชิงตำนานโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.ประเทศอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

การ์ดสยามการพิมพ์ บัตรพลาสติก พิมพ์สี 2 ด้าน ภาพสีคมชัด ถูกแดดถูกน้ำ สีไม่ลอก และ ไม่ซีดจาง

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆการตลาด 12 มิ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 339 ครั้ง

การพิมพ์การ์ด LINE ID marketz บัตรพลาสติก ทำบัตรเมมเบอร์ บัตรรหัสบาร์โค๊ด รันเลขไม่ซ้ำ ทำบัตรรายชื่อ

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - Video 27 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 248 ครั้ง

การ์ดสยามการพิมพ์ บัตรพลาสติก พิมพ์สี 2 ด้าน ภาพสีคมชัด ถูกแดดถูกน้ำ สีไม่ลอก และ ไม่ซีดจาง

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ 7 มิ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 342 ครั้ง

การ์ดสยามการพิมพ์ บัตรพลาสติก พิมพ์สี 2 ด้าน ภาพสีคมชัด ถูกแดดถูกน้ำ สีไม่ลอก และ ไม่ซีดจาง

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆการตลาด 11 มิ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 320 ครั้ง

มาร์เก็ต รีแลกซ์ ลงประกาศฟรี ออนไลน์ รองรับ SEO โอกาสค้นหา Google, Yahoo, Bing ลงประกาศฟรี ออนไลน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ศูนย์รวมโพสต์ฟรี,

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 31 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 75 ครั้ง

ปรึกษาคดี ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนาย ว่าความ ฟ้องคดี คดีอาญา คดีแพ่ง คดีผู้บริโภค คดีทั่วไป ติดตามหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา ร่างพินัยกรรม

(โฆษณาฟรี สมุทรปราการ) - ธุรกิจ งานสำนักบัญชี กฎหมาย 24 พ.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 158 ครั้ง

พรมยางดักุฝ่น ของ 3M สามารถช่วยในการดักฝุ่น ก่อนเข้า อาคาร สำนักงาน บ้าน โรงงาน โรงเรียน โรงแรม

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 23 ก.ย. 2564

ราคา 0 บาท

เข้าชม 2 ครั้ง

สุทธิชัยคาร์ไบด์การช่าง จำหน่าย หินเพชรลับคมใบเลื่อยคาร์ไบด์และ ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์และใบมีดคาร์ไบด์ และบริการลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์

() - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 16 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 202 ครั้ง

HAND PALLET TRUCK ,HAND LIFT ,STACKER ,FORKLIFT, แฮนด์ลิฟท์,สแตกเกอร์ ,รถยก ,ล้อ ,รถเข็น,อะไหล่แฮนด์ลิฟท์ ,ซ่อมแฮนด์ลิฟท์,ซ่อมสแตเกอร์ รถยก

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 21 พ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1146 ครั้ง

มีแว่นตามากกว่า 1,000 แบบ ห้องตรวจวัดสายตา 6 เมตร ให้คำปรึกษา โดย หมอสายตาหรือนักทัศนมาตร(Dr.Optometrist)

(โฆษณาฟรี สมุทรปราการ) - จิวเวลลี่ เครื่องประดับแว่นตา 20 เม.ย. 2564

ราคา 300 บาท

เข้าชม 227 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:16:37 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน